EMU

FAQ

Jaka jest różnica pomiędzy akumulatorami AGM i żelowymi?

 Akumulatory bezobsługowe wykonuje się obecnie w dwóch technologiach: AGM oraz żelowej.

W akumulatorach wykonanych w technologii AGM (Absorbed Glass Mat) cały elektrolit uwięziony jest (wchłonięty) w separatorach z włókna szklanego o wielkiej porowatości, znajdujących się między płytami. Akumulatory wykonane w technologii AGM mają niższą rezystancję wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy, szczególnie przy rozładowaniu dużym prądem. Z kolei akumulatory wykonane w technologii żelowej posiadają elektrolit pomiędzy płytami w postaci żelu.

(Zdarza się, że akumulatory bezobsługowe potocznie nazywane są żelowymi, co nie jest precyzyjnym określeniem.)

Kiedy akumulator należy wymienić?

Akumulatory VRLA wykorzystywane do pracy buforowej należy wymienić w momencie, kiedy ich pojemność spadnie do poziomu 80% pojemności znamionowej.

Pojemność akumulatora VRLA rośnie w ciągu pierwszych 5[%] czasu jego życia, aby ustabilizować się na poziomie 100[%] wartości znamionowej przez 70[%] czasu efektywnej eksploatacji. Następnie pojemność akumulatora zaczyna spadać, aż osiągnie 80[%] pojemności znamionowej, tj. poziom definiowany jako kres żywotności. 

pojemność akumulatora VRLA Emu

Rys.1. Pojemność akumulatora VRLA w funkcji wieku

Jak odczytywać datę produkcji z akumulatorów?

 Akumulator marki EUROPOWER:

DC140218 ( przykładowy numer serii )

DC----18     pierwsze dwie litery oraz ostatnie dwie cyfry są oznaczeniami fabrycznymi

--14----     pierwsze dwie cyfry od lewej oznaczają końcówkę roku produkcji (2014r)

----02-- trzecia i czwarta cyfra od lewej oznaczają miesiąc produkcji (luty)

Data produkcji:  luty 2014 r.

 

Akumulator marki ACUMAX:

K131201D ( przykładowy numer serii )

K----01D pierwsza litera oraz ostatnie dwie cyfry i litera są oznaczeniami fabrycznymi

-13----- pierwsze dwie cyfry od lewej oznaczają końcówkę roku produkcji (2013r)

---12--- trzecia i czwarta cyfra od lewej oznaczają miesiąc produkcji (grudzień)

Data produkcji:  grudzień 2013 r.

 

Akumulator marki ALARMTEC:

050114H1 ( przykładowy numer serii )

05----H1 pierwsze dwie cyfry oraz ostatnie dwa znaki (litery lub cyfry) są oznaczeniami fabrycznymi

--01---- trzecia i czwarta cyfra od lewej oznaczają miesiąc produkcji (styczeń)

----14-- piąta i szósta cyfra od lewej oznaczają końcówkę roku produkcji (2014r)

Data produkcji:  styczeń 2014 r.

 

Akumulator marki KOBE:

220245 ( przykładowy numer serii )

22--- 5 pierwsze dwie cyfry oraz ostatnia są oznaczeniami fabrycznymi

--02-- trzecia i czwarta cyfra od lewej oznaczają miesiąc produkcji (luty)

- - - -4- piąta cyfra od lewej oznacza końcówkę roku produkcji (2014r)

Data produkcji:  luty 2014 r.

Jak dobrać akumulator do zasilacza UPS?

Najczęściej obciążenie akumulatora pracującego w zasilaczu bezprzerwowym wyraża się w kilowatach [kWB] wraz ze znamionowym i minimalnym napięciem pracy falownika oraz wymaganym czasem pracy.

Na podstawie tej informacji musi zostać obliczona liczba ogniw, wymagana moc przypadająca na ogniwo i napięcie końcowe ogniwa tak, aby można było wybrać właściwy model akumulatora z tabeli takiej, jak Tab. 1.

Na przykład: UPS o mocy 350 [VA] dla pojedynczego komputera PC może wykorzystywać falownik o znamionowym napięciu pracy 12 [V] i minimalnym napięciu wejściowym 10,5 [V]. Przyjmijmy; że obciążenie akumulatora wynosi 300 [W] a czas podtrzymania zasilania 20 [min].

Liczbę ogniw obliczamy jako:

liczba ogniw

6 ogniw

Moc pojedynczego ogniwa:

moc ogniwa

50 w ogniwo

Napięcie końcowe ogniwa można obliczyć jako:

napięcie końcowe

1,75v ogniwo

Wybrany akumulator musi zapewnić przynajmniej 50 [W/ogniwo] przez 20 [min] do napięcia końcowego 1,75 [V/ogniwo]. Takie wymagania spełnia akumulator  EP17-12  z poniższej tabeli.

moc przy rozładowaniu 1,75v

Tab. 1. Stała moc jaką można pobrać z akumulatorów EUROPOWER serii EP

 

Większy UPS o mocy 60 [kVA] może wykorzystywać baterię o napięciu 360 [V] i wymagać mocy 53 [kW] przez 20 [min] oraz minimalnego napięcia wejściowego falownika na poziomie 306 [V].

W tym przypadku wymagane będzie użycie 180 ogniw (360 [V] / 2 [V]).

 

Wymagana moc ogniwa wynosi:

53 [kW] /180 ogniw = 0,294 [kW/ogniwo] albo 294[W/ogniwo] ;

 

Napięcie końcowe ogniwa:

306 [V] /180 ogniw = 1,7 [V/ogniwo]

 

Wymagania te spełnia akumulator EPS100-12 z Tab. 2 o wydajności 296,6 [W/ogniwo] przez 20 [min] do końcowego napięcia 1,7 [V/ogniwo]. Ponieważ układ wymaga baterii zbudowanej ze 180 ogniw a EPS100-12 ma tylko 6 ogniw, stąd 30 takich akumulatorów należy połączyć szeregowo.

moc przy rozładowaniu 1,70v

Tab. 2. Stała moc jaką można pobrać z akumulatorów EUROPOWER serii EPS

Na co należy zwrócić uwagę podczas pracy akumulatorów w podwyższonej temperaturze?

Znamionowa temperatura pracy akumulatorów bezobsługowych wynosi 25 [°C]. Praca akumulatorów bezobsługowych w podwyższonych temperaturach powoduje bardzo znaczne skrócenie ich żywotności. Żywotność zmniejsza się o połowę na każdy trwały wzrost temperatury o 8 [°C] powyżej znamionowej temperatury pracy. Oznacza to, że akumulator eksploatowany w 33 [°C] zachowa 50 [%] a w 41 [°C] tylko 25[%] projektowanej żywotności.

 

Dla uzyskania maksymalnej żywotności akumulatora pracującego buforowo należy:

- instalować akumulator z dala od urządzeń będących źródłem ciepła (np. transformator, radiator),

- zachować przynajmniej 1,5 cm odstępu wokół akumulatora oraz stosować urządzenia z otworami wentylacyjnymi w obudowie dla zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza,

- zastosować efektywną naturalną lub wymuszoną wentylację lub klimatyzację,

- stosować układ ładowania z kompensacją temperaturową napięcia ładowania jeśli temperatura pracy będzie przekraczać 25 [°C].

 

pojemność akumulatora VRLA Emu

Rys.1. Żywotność akumulatora w funkcji temperatury

Jaką gwarancję posiadają akumulatory?

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe w akumulatorze w trakcie procesu produkcyjnego. W zależności od rodzaju pracy akumulatora (praca buforowa lub praca cykliczna) udzielamy następujących okresów gwarancyjnych:


okres gwarancji od daty sprzedaży przy pracy buforowej:

- Akumulatory EUROPOWER serii EH, EP i EV oraz ACUMAX serii AM i AV - 1 rok,

- Akumulatory EUROPOWER serii EPS, EPL, EPL FTN, UPS, EXL oraz ACUMAX serii AML, AFT i AXL - 2 lata,

- Akumulatory EUROPOWER serii EC oraz akumulatory KOBE, ALARMTEC i TECHNOCELL - 1 rok.

 

okres gwarancji od daty sprzedaży przy pracy cyklicznej:

- Akumulatory EUROPOWER serii EH, EP i EV oraz ACUMAX serii AM i AV - 1 rok,

- Akumulatory EUROPOWER serii EPS, EPL, EPL FTN, UPS, EXL oraz ACUMAX serii AML, AFT i AXL - 1 rok,

- Akumulatory EUROPOWER serii EC oraz akumulatory KOBE, ALARMTEC i TECHNOCELL - 1 rok.
EMU Sp. z o.o. Sp.k. || mail: info@emu.com.pl || tel: 583440401 || ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk

Realizacja - NOVEO INTERACTIVE / OK interactive

powered by Quick.Cart