EMU

Falowniki

Kolejnym elementem systemu fotowoltaicznego jest falownik.  Jest on urządzeniem przetwarzającym energię elektryczną wyprodukowaną w modułach fotowoltaicznych na inną postać użytkową - prąd stały na prąd przemienny.

Wyróżniamy:

  • falowniki sieciowe (on-grid, grid-tied) - są przyłączone do sieci elektroenergetycznej a ich praca równoległa do sieci polega na synchronizacji przebiegów prądowo-napięciowych przez nie wytwarzanego z częstotliwością napięcia sieciowego dostępnego od strony przyłączenia. W przypadku zaniku napięcia w sieci publicznej falownik nasz ulega wyłączeniu i przechodzi w tryb czuwania, aby ponownie generować energię, jak tylko ponowne pojawienie się napięcia będzie odpowiadało właściwym warunkom pracy urządzenia.

  • falowniki wyspowe (off-grid) - praca na wydzielonej instalacji energetycznej

  • falowniki hybrydowe (hybrid, smart-grid) - w/w technologie o specyfice dostosowanej dla danego zadania (połączenie funkcjonalności inwerterów sieciowych i wyspowych)

EMU Sp. z o.o. Sp.k. || mail: info@emu.com.pl || tel: 583440401 || ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk

Realizacja - NOVEO INTERACTIVE / OK interactive

powered by Quick.Cart